ชายทะเลบางขุนเทียน

ชายทะเลบางขุนเทียนนอกจากจะเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยสีสัน แสงสี และตึกสูง “กรุงเทพมหานคร” ยังมีมุมที่ยังคงความเป็นธรรมชาติอันสวยงามและที่ใครๆก็คิดไม่ถึงว่า “กรุงเทพฯ ก็มีทะเล” หรือที่เรียกกันว่า “ชายทะเลบางขุนเทียน” ซึ่งอยู่ในเขตบางขุนเทียน ที่มาช่วยเติมเต็มเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเมืองกรุงให้สมบูรณ์แบบ

เขตบางขุนเทียนเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่มีทะเล มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรและยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ จัดเป็นพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเป็นอย่างมาก อีกทั้งบริเวณใกล้เคียงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งตามชายฝั่งมีป่าชาย เลน ป่าแสม รวมทั้งป่าโกงกาง ขึ้นอยู่ทั่วไปหากได้ไปเยือนเขตบางขุนเทียน จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สำคัญ ยังได้ชิมอาหารทะเลสดๆ ลิ้มรสความอร่อยแบบติดชายทะเล

เริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวทะเลบางขุนเทียน อาจเริ่มจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ซึ่งที่นี่คือที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ภายในพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญ และชุมชนหลากวัฒนธรรมไว้ โดยจัดแสดงในรูปแบบซุ้มนิทรรศการทั้งหมด 5 ซุ้ม ได้แก่

ซุ้มที่ 1 ภาพรวบรวมกรุงเทพมหานคร จัดแสดงภาพรวมของกรุงเทพมหานครจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ซุ้มที่ 2 บางขุนเทียนบนเส้นทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงพื้นที่ชายทะเลหนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร งดงามด้วยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และวิถีชีวิตคนท้องถิ่นอันเรียบง่าย รวบรวมเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเขตบางขุนเทียนและเรื่อง ราวอันมีคุณค่าของท้องถิ่น

ซุ้มที่ 3 สวนบางขุนเทียน จัดแสดงเรื่องราวของสภาพภูมิประเทศที่เคยเป็นสวนของเขตบางขุนเทียน ที่มีการปลูกพืช เช่น หมาก มะพร้าว พลู ส้ม มังคุด ลิ้นจี่ ส้มบางมดซึ่งเป็นส้มที่มีรสหวานแหลม จึงเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของเขตบางขุนเทียนด้วยดินและน้ำที่มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า ดินลักจืดลักเค็ม

ซุ้มที่ 4 ทะเลกรุงเทพฯจัดแสดงเรื่องราวพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนที่มีระบบนิเวศน์แบบป่าชายเลน หรือนิเวศน์น้ำกร่อย

ซุ้มที่ 5 ชาวพื้นเมืองของเขตบางขุนเทียน ชมวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสภาพป่าชายเลนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ไม้โกงกาง มาเผาเป็นถ่านคุณภาพดีไว้ใช้และจำหน่าย

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นการย่อส่วนป่าชายเลนและชุมชนท้องถิ่นมาไว้ภายในพื้นที่จำลอง ได้อย่างน่าชม ภายในโรงเรียนซึ่งมีบริเวณกว้างขวาง ยังมีการสร้างทางเดินชมป่าชายเลนขนาดย่อม ชมการเลี้ยงปลา กุ้ง ปู กบ และที่ได้รับความสนใจที่สุดเห็นจะเป็นปลาตีน ที่มักจะขึ้นมาเกาะบนใบไม้ปลาตีนที่นี่ตัวใหญ่มาก ดวงตากลมโต ช่างน่ารักเสียจริงๆ  ภายในบริเวณยังมีการปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่างๆ และยังมีจุดชมนกศาลาพักผ่อน จุดพายเรือเล่น จุดเช่ารถจักรยาน และกำลังจะมีการเปิดโฮมสเตย์ให้พักอาศัยกลางป่าชายเลนอีกด้วย

ถ้าหากเดินเที่ยวป่าชายเลนในโรงเรียนยังไม่พอ บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจะมีทางเข้าชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์ จากจุดนี้สามารถเลือกที่จะเดิน หรือเช่ารถจักรยานจากทางโรงเรียน หรือจ้างรถจักรยานยนต์ให้เข้าไปส่งก็ได้ เมื่อไปจนสุดทางจะพบกับชุมชนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางศึกษาธรรมชาติอย่างแท้จริง

บรรยากาศตลอดเส้นทางชมป่าชายเลนแถบนี้มีความร่มรื่นมาก จากการที่สองข้างทางมีต้นโกงกางและแสมขนาดใหญ่ ปกคลุมอย่างหนาแน่น สิ่งหนึ่งที่ผู้เยี่ยมชมป่าชายเลน จะได้ยินเสมอคือเสียงดังป๊อก-แป๊กอยู่เป็นช่วงๆซึ่งเกิดจากกุ้งชนิดหนึ่งที่ มีก้ามขวาขนาดใหญ่ มีชื่อเรียกว่ากุ้งดีดขัน และยังมีสัตว์อื่นๆ ที่พบได้ในพื้นที่นี้ เช่น ปลาตีน ปูก้ามดาบ หอยชนิดต่างๆ

ส่วนบริเวณริมทะเล สามารถพบนกได้หลายชนิด เช่น นกย่างและนกนางนวลนับเป็นระบบนิเวศน์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก

การล่องเรือเที่ยวก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย ไม่ไกลจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์นัก จะมีท่าเรือ จุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Sea View เมื่อซื้อบัตรลงเรือหางยาวเรียบร้อยแล้ว นักท่องเที่ยวจะเริ่มการเดินทางชมทิวทัศน์ทะเลกรุงเทพฯ รับลมเย็นชมสองฝั่งคลอง ที่มีแต่ภาพวิถีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมชาติและมนุษย์สามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่างกลมกลืน ชมแนวป่าชายเลนซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารของสัตว์นานาชนิด

เรือจะใช้เวลาวิ่งราว 20 นาทีก็จะออกไปถึงปากอ่าว ซึมซับภาพความงดงามของบรรยากาศชายทะเล ชมทิวทัศน์บริเวณหลักเขตกรุงเทพมหานคร หลักเขตที่ 28 ซึ่งกั้นระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ ที่อำเภอพระสุมทรเจดีย์ ถ้าโชคดีมาในช่วงเวลาที่น้ำในทะเลมีอุณหภูมิเหมาะสม นักท่องเที่ยวจะได้พบฝูง “ปลาโลมาหัวบาตร” แหวกว่ายตามฟองคลื่น ระหว่างทางยังสามารถส่องกล้องดูนก เช่น นกกระยางขาวเขียวและแดง นกนางนวล และเหยี่ยว ตามแนวป่าได้

เป้าหมายของใครหลายคน ที่มาเที่ยวชายทะเลบางขุนเทียน นอกจากจะชมทะเลกรุงเทพฯ แล้ว อีกอย่างที่ไม่ควรพลาดคือ การชิมอาหารทะเลสดๆ บริเวณริมทะเล

ที่นี่มีร้านอาหารจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในทะเลกันเลย ซึ่งเรือหางยาวที่ซื้อบัตรมาจะพาไปขึ้นที่ร้านอาหาร เลือกสั่งอาหารทะเลสดๆ ได้ตามใจชอบ หรือจะนั่งเรือกลับไปยังร้านอาหารอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกทะเลบางขุนเทียนก็ได้ ซึ่งมีมากมาย เช่น อ่าวกระเบนซีฟู้ด ครัวแสวง เรืองฤทธิ์ซีฟู้ด โฮคิทเช่น ครัวชลดา ครัวน้าเนียม เป็นต้น แต่ละร้านก็จะมีเมนูเด็ดแตกต่างกันไป เช่น ปูผัดผงกะหรี่ ปลากะพงทอดน้ำปลา ฉู่ฉี่กุ้ง กุ้งเผา หอยแครงเผา หอยตลับผัดฉ่า ฯลฯ

หลังจากอิ่มหมีพีมันแล้ว หากอยากซื้ออาหารทะเลกลับไปฝากคนที่บ้านก็มีร้านขายอาหารทะเลสดๆ ข้างทาง ไม่ว่าจะเป็น ปูทะเล ปูม้า หอยชนิดต่างๆ ปลา กุ้ง ที่ยังเป็นๆ สดใหม่ ราคาไม่แพง หากไม่อยากเสียเวลาปรุงทางร้านก็มีบริการปรุงสุก พร้อมน้ำจิ้ม

เที่ยวกรุงเทพฯ ในอีกมุม ได้ชมทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม ได้ลิ้มชิมรสชาติอาหารทะเลสดใหม่ อีกทั้งเก็บความสนุกกับความประทับใจ กลับถึงบ้านได้อย่างไม่รู้สึก บอกลาดวงตะวันที่กำลังจะลับขอบฟ้า ก่อนจะมุ่งหน้ากลับสู่แสงสีที่สดใสของกรุงเทพฯ อีกครั้ง

การเดินทาง

รถส่วนตัว การเดินทางไปชมทะเลบางขุนเทียนนั้น เริ่มจากถนนพระราม 2 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ขับรถตรงเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตรจนสุดทาง จะพบสามแยกให้เลี้ยวขวา และตรงไปอีกเพียง 200 เมตร จะพบกับโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ และแถบชายทะเลกรุงเทพฯ

รถโดยสาร รถเมล์ที่ผ่านถนนพระราม 2 สาย 68,76,105,140,141,142,147,169 ลงรถเมล์เลยแยกบางบอนตัดแยกพระราม 2 แล้วขึ้นสองแถวไปลงจุดจอดรถแถวโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์

ชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียนที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
เปิดทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2452-4792 , 0-2452-5001

นั่งเรือชมทะเลกรุงเทพฯ
ลงเรือที่ร้านอาหารจุดชมวิวทะเลกรุงเทพฯ ค่าเรือ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท (ไป-กลับ)
โทร. 08-9613-1340 , 08-9894-3595 , 08-5021-8828  http://www.bangkokseaview.com

 

ชายทะเลบางขุนเทียน  ชายทะเลบางขุนเทียน  ชายทะเลบางขุนเทียนชายทะเลบางขุนเทียน   ชายทะเลบางขุนเทียน  ชายทะเลบางขุนเทียน

This post was written by , posted on มกราคม 7, 2013 วันจันทร์ at 7:31 am

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>